Havárie a odstávky

Havárie a odstávky2018-11-11T18:50:18+00:00

Aktuálne výpisy havárií a odstávok nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Plánované odstávky

Výpis plánovaných odstávok http://www.sevak.sk/aktuality/nahradne-zasobovanie-pitna-voda-varin-gbelany-nededza/

Havárie

Výpis aktuálnych havárií s odstávkou vody

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • Nahlásenie stavu vodomeru – bezplatná linka (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.):

  • +421 (0) 800 500 852