VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Profil verejného obstarávateľa

 

Na podstránke uvádzame informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako boli uverejnené v Úradnom vestníku EÚ, resp. vo Vestníku verejného obstarávania (VVO).Názov zákazky:  Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča - stavebný dozor
Postup zadávania zákazky:  Nadlimitná zákazka
Oznámenie o vyhlásení VO vo Vestníku EÚ: súbor "Oznámenie EÚ - Bytčiansko - dozor"
Oznámenie o vyhlásení VO vo Vestníku SK: súbor "Oznámenie SK - Bytčiansko - dozor"
Otváranie ponúk "Ostatné": súbor "Otváranie ostatné - dozor - Bytčiansko"

Otváranie ponúk "Ostatné": súbor "Otváranie ostatné - stavba - Bytčiansko"


Názov zákazky:  Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
Postup zadávania zákazky:  Nadlimitná zákazka
Oznámenie o vyhlásení VO vo Vestníku EÚ: súbor "Oznámenie EÚ - Bytčiansko - stavba"
Oznámenie o vyhlásení VO vo Vestníku SK: súbor "Oznámenie SK - Bytčiansko - stavba"

Dokumenty

 

              (2013-07-19)

              (2013-07-19)

              (2013-07-19)

              (2013-07-19)

              (2013-07-19)

              (2013-08-30)

              (2014-01-27)

 
[CNW:Counter]