Aktuality

Správa k náhradnému zásobovaniu pitnou vodou v obciach Varín, Gbeľany a Nededza.

2019-02-27T15:02:33+00:00

Vážení odberatelia v obciach Gbeľany, Nededza a Varín V období od 15. do 25.2.2019 došlo k zhoršeniu kvality dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v obciach Gbeľany, Nededza a Varín, a preto spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. zabezpečila náhradné zásobovanie obyvateľstva dodávkou vody prostredníctvom cisterien. V rámci údržby objektu vodojemu Gbeľany, realizovanej dňa 15.2.2019, sme pre vonkajšiu ochranu potrubia v armatúrnej komore použili farbu a riedilo s obsahom dichlórbenzénu. Armatúrna komora je fyzicky oddelená od nádrže s pitnou vodou. Aj na základe tohto faktu a skúseností z minulých rokov sme nepredpokladali, že výpary z použitej farby a riedidla môžu aj za takýchto okolností preniknúť do priestoru nádrží s pitnou vodou a ovplyvniť jej kvalitu. Dichlórbenzén je jedným [...]

Správa k náhradnému zásobovaniu pitnou vodou v obciach Varín, Gbeľany a Nededza.2019-02-27T15:02:33+00:00

Svetový deň vody 2019 v SEVAKu

2019-02-06T11:31:43+00:00

Pri príležitosti SDV ponúkame zľavy na kontrolu kvality pitnej vody. AKCIA  Svetový deň vody – zľavy na kontrolu kvality pitnej vody Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22.marec pripravili Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pre občanov vo svojom regióne (okresy Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto) akciu 30 % zľava na minimálny rozbor vzorky pitnej vody podľa platnej legislatívy Zľava sa vzťahuje na kategóriu – obyvateľstvo, nie podnikateľské subjekty a to na objednávky zaslané, resp. doručené v dňoch 18.-26.3.2019, včítane. Bežná cena minimálneho rozboru pitnej vody je 123,60 EUR s DPH, po zľave je to 86,52 EUR s DPH [...]

Svetový deň vody 2019 v SEVAKu2019-02-06T11:31:43+00:00

Podporili sme Čarovné vody Slovenska

2018-12-16T22:25:57+00:00

Sme radi, že sme mohli podporiť vydanie úžasnej knihy Čarovné vody Slovenska Celú si ju môžete pozriet na tomto odkaze: https://www.cbs.sk/knihy/carovne-vody/

Podporili sme Čarovné vody Slovenska2018-12-16T22:25:57+00:00

Celozávodná dovolenka 27.12.2018 – 31.12.2018 – pracoviská zatvorené

2018-12-09T12:34:47+00:00

O Z N Á M E N I EOZNAMUJEME NAŠIM ZÁKAZNÍKOM, ŽEZ DÔVODU ČERPANIA CELOZÁVODNEJ DOVOLENKYV DŇOCH27.12.2018 - 31.12.2018BUDÚ VŠETKY PRACOVISLÁ SPOLOČNOSTIZ A T V O R E N ÉV PRÍPADE PORUCHY KONTAKTUJTE PRACOVISKO DISPEČINGU:041/707 17 29, 0905 575 347 Príloha:OZNAM zatvorene december 2018.pdf

Celozávodná dovolenka 27.12.2018 – 31.12.2018 – pracoviská zatvorené2018-12-09T12:34:47+00:00

Oznámenie o zmene prevádzkových hodín od 1.1.2019

2018-10-25T16:12:34+00:00

O Z N Á M E N I EOznamujeme našim zákazníkom, že pre zákaznícke centrá  a pokladňu platia od 01.01.2019 nové prevádzkové hodiny:Pondelok       8 00 - 12 00 hod. , 13 00 - 15 00 hod.Utorok            8 00 - 12 00 hod. , 13 00 - 15 00 hod.             Streda            8 00 - 12 00 hod. , 13 00 - 16 00 hod.Štvrtok           8 00 - 12 00 hod. , 13 00 - 15 00 hod.Piatok             8 00 - [...]

Oznámenie o zmene prevádzkových hodín od 1.1.20192018-10-25T16:12:34+00:00

Realizácia prípojok počas zimného obdobia – oznámenie

2018-09-25T12:22:34+00:00

Z dôvodu,  že počas zimného obdobia nie je možné dodržať technologické postupy pri montáži prípojok,  v  období od 01. decembra  do 15.marca spoločnosť vodovodné a kanalizačné prípojky  nebude realizovať. Žiadateľ si môže počas tohoto obdobia vybaviť administratívnu agendu a po splnení podmienok dohodnúť termín realizácie prípojky  po 15. marci.

Realizácia prípojok počas zimného obdobia – oznámenie2018-09-25T12:22:34+00:00

Cena vodného a stočného

2019-02-06T11:01:47+00:00

Na obdobie od 2.7.2018 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2018/V zo dňa 25.06.2018 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: CenaVaS_2018OznCeny.pdf Oznam o novej cene VaS 2018.pdf ROKY 2017 - 2021 Ceny vodného a stočného na roky 2017 - 2021 - Rozhodnutie ÚRSO Na obdobie od 3.7.2017 do 31.12.2021 : V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0260/2017/V zo dňa 26.06.2017 (www.urso.gov.sk) stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby: ROKY 2017 - 2021 Ceny vodného a stočného na roky 2017 - 2021 - Rozhodnutie ÚRSO Na obdobie [...]

Cena vodného a stočného2019-02-06T11:01:47+00:00

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“

2018-03-27T14:10:06+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“ Naša spoločnosť : 1. vykonáva intenzívne kontroly pripojených a nepripojených vlastníkov nehnuteľností 2. spolupracuje s obcami ohľadom nenapojených vlastníkov nehnuteľnosti za účelom zjednania nápravy 3. predkladá podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý uloží pokutu do výšky 331 € V roku 2008 bola ukončená výstavba verejnej kanalizácie spolufinancovanej z prostriedkov Európske únie. K 28.2.2018 je celkove pripojených na verejnú kanalizáciu 99,77 [...]

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu „intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“2018-03-27T14:10:06+00:00

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod „dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc“

2018-07-25T14:56:17+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie. Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia. K 28.2.2018 sa na verejnú kanalizáciu pripojilo viac ako 78,30 % vlastníkov nehnuteľností. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona [...]

Výzva – na pripojenie na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod „dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc“2018-07-25T14:56:17+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • Nahlásenie stavu vodomeru – bezplatná linka (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.):

  • +421 (0) 800 500 852