Pracoviská zatvorené – 12.12.2018 z prevádzkových dôvodov

O Z N Á M E N I E

OZNAMUJEME NAŠIM ZÁKAZNÍKOM, ŽE

12.12.2018

BUDÚ POKLADŇA A ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ V ČADCI A ŽILINE Z PREVÁDZKOVÝCH DôVODOV

Z A T V O R E N É.

V PRÍPADE PORUCHY KONTAKTUJTE PRACOVISKO DISPEČINGU:
041/707 17 29, 0905 575 347

Príloha:

OZNAM zatvorene 12_12_2018.pdf

2018-12-09T12:44:29+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 905 575 347